Projekty

Silberbauerovo hudební Podyjí

Hlavním cílem česko-rakouského festivalu Silberbauerovo hudební Podyjí je hudebně propojovat české a rakouské pohraničí (okolí Znojemska, Podyjí, oblast Thayatal v Rakousku). Festival připomíná významného stavitele barokních varhan Josefa Silberbauera, který působil v oblasti Podyjí /Thayatal, a přispívá k znovu objevení jeho jména širší veřejnosti na obou stranách hranice. Cílem festivalu je nejen interpretace na nástroje od J. Silberbauera hudebníky, kteří budou podporovat umělce z regionu a spolupracovat s nimi, ale i jiných hudebních těles, např. orchestru, vokálních ansámblů a barokních komorních souborů. Festival je výjimečný tím, že se snaží propojovat české umělce s rakouskými a také tím, že usiluje o jejich vzájemnou přeshraniční spolupráci. Otevírá se nejen možnost širší rozmanitosti publika, ale i obohacení českého a rakouského regionu. Festival klade důraz na podporu a koncertování talentovaných dětí ZUŠ jak z českých, tak z rakouských hudebních škol, ve spolupráci se zkušenými učiteli, se kterými budou společně vystupovat na koncertech jak v Rakousku, tak v Česku.

Spolek Opus Organum a Ars Marchfeld mají obdobné cíle a to sdružování umělců z regionu a jejich spolupráci.

Interreg Rakousko - Česká republika

Projekt je realizován za finanční podpory Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika v rámci programu Interreg.