Svatováclavský varhanní koncert

27. 9. 2024 v 19:00
klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava
Znojmo

Vstupné

Vstupné dobrovolné

Místo

Původní románská kaple byla postavena možná již v polovině 11. století. U této kaple založil v roce 1190 kníže Konrád Ota spolu se svou matkou Marií premonstrátský klášter. Tento klášter se stal jedním z nejvýznamnějších na Moravě a v historii Znojma měl významné postavení. Z původního opatského kostela, který byl postaven v románském stylu jako trojlodní bazilika, se dochovaly pouze tři portály, spodní část apsidy a velká románská krypta, která je rozdělena šesti pilíři na dvě lodi. Kostel kombinuje prvky různých stavebních slohů až po baroko. Během husitských válek byl v roce 1425 zničen, ale následně byl obnoven. U kostela se nachází zbytky křížové chodby z 2. poloviny 15. století. V 16. a 17. století byly provedeny další úpravy, z nichž je významná renesanční kaple sv. Šebestiána, která se nachází nad sakristií a má oltář z roku 1580. V současné době je kostel postaven v barokním stylu z 2. poloviny 17. století. V louckém klášteře také působil Prokop Diviš, vynálezce prvního uzemněného bleskosvodu.

Zpět na všechny koncerty