Variace na starý chorál

23. 10. 2022 v 17:00
kostel sv. Mikuláše
Röschitz

Událost na Facebooku

Účinkující

 • V letech 1982 až 1988 studoval varhanní hru na Konzervatoři v Brně u Vratislava Bělského, později u Zdeňka Nováčka. Poté pokračoval ve studiu na JAMU v Brně, ve třídě prof. Aleny Veselé. Během studií se aktivně zúčastnil interpretačních kurzů u prof. Martina Haselblöcka v Lübecku, Stanislava Hellera a Michaela Radulescu ve Vídni. Upozornil na sebe také úspěchy na několika varhanních soutěžích (1986 Opava II. cena, 1988 Brno II. cena, 1989 Pražské jaro III. cena, 1991 Deventer I. cena)

  Po ukončení studií v létech 1993 – 2000, začal vyučovat varhanní hru a improvizaci na Oddělení duchovní hudby JAMU v Brně. Od roku 2000 je pedagogem hry na varhany a improvizace na Konzervatoři v Brně. Pravidelně spolupracuje s Filharmonií Brno, různými komorními ansámbly a sbory. Sólově vystupuje doma a v zahraničí (Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Itálie, Španělsko, Kypr, Francie, Lucembursko, Finsko, Malta, Vatikán, Čína).

  Po celou svoji hudební kariéru se věnuje práci s pěveckými sbory. V období 1995 – 2002 je angažován v Národním divadle v Brně, kde na pozici sbormistra Zpěvohry, nastudoval více jak 20 operet a muzikálů. V roce 2001 se stává sbormistrem Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská a dirigentem Orchestru katedrály sv. Petra a Pavla. V roce 2014 zakládá Brněnský katedrální sbor MAGNIFICAT.

  Rozvíjí spolupráci v oblasti duchovní hudby s představiteli hudby významných středoevropských chrámů (Dóm Salzburg, Nikolaikirche Leipzig, Dóm Bratislava, Katedrála Olomouc). Od roku 2000 je členem předsednictva Musica sacra. Realizoval několik Cd nosičů. Nejnovějším Cd nosičem s dirigentským výkonem, je nahrávka původní verze České mše vánoční „Hej, mistře“ Jakuba Jana Ryby a Missa pastoralis in D Jana Antonína Koželuha. Nejnovější Cd varhanní je: Mathisovy varhany jezuitského chrámu v Brně.

  V létech 1990 až 1997 působil jako ředitel kůru a varhaník v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Od roku 1998 zastává funkci ředitele kůru a varhaníka v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Během návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně v roce 2009, dirigoval hudbu při slavnostní papežské bohoslužbě na místním letišti.

  Za své působení v oblasti duchovní hudby obdržel v roce 2017 Medaili sv. Cyrila a Metoděje, v roce 2019 obdržel cenu Johann-Wenzel-Stamitz Pries, uměleckého sdružení Esslingen.

  Diskografie

  - A.Dvořák Mše D dur, Z. Pololáník Te Deum Antiphona 1996

  - Ch. Gounod Slavnostní mše ke cti svaté Cecílie Ř.k.farnost při kostele sv.Petra a Pavla v Brně 2007

  - Ave Maria světových autorů Ř.k.farnost při kostele sv.Petra a Pavla v Brně 2007

  - Deus caritas est – hudba papežské bohoslužby Ř.k.farnost při kostele sv.Petra a Pavla v Brně 2009

  - 150.let Besedy brněnské – záznam koncertu Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská 2010

  - A.Dvořák Biblické písně Musica sacra 2011

  - ANCILA DOMINI Nadační fond Magnificat 2014

  - J.J.Ryba: Česká mše vánoční,

  J.A.Koželuh Missa pastoralis in A Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská 2017

  - Nové varhany jezuitského kostela v BrněCampianus 2018

 • Je zakladatelkou spolku Opus Organum, který usiluje o propagaci a budoucí restaurování varhan převážně znojemské varhanní školy. Na tuto činnost navazuje vznikem festivalu Silberbauerovo hudební Podyjí, jehož je ředitelkou a dramaturgyní. Cílem festivalu je hudebně propojovat české a rakouské pohraničí. Díky této aktivitě je největším přínosem pro obor budoucí zrestaurování cenných nástrojů od Josefa Silberbauera. V prosinci 2021 vyšlo její první sólové CD Silberbauer ve Vranově nad Dyjí u vydavatelství Arta Music.

  Kateřina Málková je propagátorkou převážně barokních děl, ale i soudobých skladatelů. Vždy se snaží nalézt nová místa s méně známými nástroji a zasluhuje se o jejich propagaci širší veřejnosti. Organizuje řadu koncertů jak na jižní Moravě, tak v Dolním Rakousku. Vedle sólové koncertní hry se věnuje i pedagogické činnosti. Vystoupila na festivalech v Rakousku, Slovensku, Švýcarsku, Německu, Lotyšsku, Litvě aj. Spolupracuje s orchestry jakou jsou Český národní symfonický orchestr, Severočeská filharmonie, orchestr Atlantis, Collegium magistrorum, Filharmonie Bohuslava Martinů, Sedunum String Orchestra a další. Hru na varhany studovala na konzervatoři v Brně ve třídě Petra Kolaře, poté pokračovala v magisterském studiu na Akademii múzických umění v Praze u Jaroslava Tůmy. Během studií absolvovala roční zahraniční stáž v německém Lübecku u Arvida Gasta.

 • Barbora Šteflová vystudovala hru na hoboj na brněnské konzervatoři u Gabriela Sýkory a Hany Drábkové a poté na Fakultě umění Ostravské univerzity pod vedením Dušana Foltýna. Tam také dokončila své doktorské studium, zaměřené na české skladby pro hoboj druhé poloviny 20. století. Sólově vystoupila v roce 2006 s orchestrem Ensemble Opera Diversa, v letech 2010 a 2018 potom s Janáčkovou Filharmonií Ostrava. Těžiště jejího zájmu je v komorní hudbě. V roce 2009 spolupracovala s Kubínovým kvartetem, v roce 2019 získala se souborem Trio Aperto 3. místo na mezinárodní soutěži komorní hudby AEMC v Montecassianu a s tímtéž souborem se zúčastnila mezinárodní konference AEMC Music, communication and performance 2020. Spolupracuje s Českým rozhlasem při vytváření premiérových nahrávek komorních skladeb českých autorů. Je první hobojistkou orchestru Janáčkovy opery Národního divadla Brno a také je členkou souborů Trio Opera, Trio Aperto a kapely HaChucpa. Spolupracuje rovněž s orchestry BCO a Ensemble Opera Diversa. • Pěvecký sbor GAUDEAMUS Brno působí na české sborové scéně od roku 1996, kdy jej založil přední ukrajinský sbormistr a dirigent Alexander Vacek.
  Z původně univerzitního sboru se v průběhu let vyvinulo samostatné těleso, jehož členy jsou v současnosti jak studenti, tak absolventi vysokých škol.
  Od roku 2012 prošli sborem zpěváci ze 13 různých zemí. Sbor každoročně pořádá koncerty a účastní se sborových festivalů jak doma, tak v zahraničí. Jeho rozsáhlý koncertní repertoár zahrnuje skladby a capella i vokálně-instrumentální díla českých a světových skladatelů od renesance až po současnou tvorbu. Pod vedením sbormistryň Daši Karasové a Martiny Kirové si sbor drží postavení jednoho z předních českých amatérských sborových těles. V posledních letech se Gaudeamus snaží uvádět dramaturgicky neotřelé projekty a jejich prostřednictvím posluchačům přibližovat více i méně známá sborová díla minulosti, především pak propagovat soudobou českou a zahraniční sborovou tvorbu. Za dobu své existence se Gaudeamus s úspěchem prezentoval na mnoha domácích i zahraničních festivalech a soutěžích. Roku 2017 se stal laureátem Grand Prix na XII. Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby
  v Bratislavě. Gaudeamus pravidelně spolupracuje s českými i zahraničními soubory a orchestry.

  www.gaudeamus-brno.czVstupné

Vstupné dobrovolné

Program

Hans Leo Hassler
(1564–1612)
Dixit Maria
Mychajlo Verbyckyj
(1815–1870)
Anhel vopijaše
John Tavener
(1944–2012)
The Lamb
John Tavener
(1944–2012)
A Hymn to the Mother of God
Josep Vila
(*1966)
Missa "Sanctus-Benedictus" - Sanctus-Benedictus
Daniel Forró
(*1958)
Variace na starý chorál
Tomáš Pálka
(*1978)
Pater III
Lukáš Sommer
(*1984)
Missa brevis
Kyrie – Gloria – Sanctus – Credo – Benedictus – Agnus Dei
Zpět na všechny koncerty