Hra světla a temnoty

22. 10. 2022 v 19:00
Dietrichsteinská hrobka
Mikulov

Po koncertě prohlídka hrobky a debata s umělci.

Událost na Facebooku

Účinkující

 • Je zakladatelkou spolku Opus Organum, který usiluje o propagaci a budoucí restaurování varhan převážně znojemské varhanní školy. Na tuto činnost navazuje vznikem festivalu Silberbauerovo hudební Podyjí, jehož je ředitelkou a dramaturgyní. Cílem festivalu je hudebně propojovat české a rakouské pohraničí. Díky této aktivitě je největším přínosem pro obor budoucí zrestaurování cenných nástrojů od Josefa Silberbauera. V prosinci 2021 vyšlo její první sólové CD Silberbauer ve Vranově nad Dyjí u vydavatelství Arta Music.

  Kateřina Málková je propagátorkou převážně barokních děl, ale i soudobých skladatelů. Vždy se snaží nalézt nová místa s méně známými nástroji a zasluhuje se o jejich propagaci širší veřejnosti. Organizuje řadu koncertů jak na jižní Moravě, tak v Dolním Rakousku. Vedle sólové koncertní hry se věnuje i pedagogické činnosti. Vystoupila na festivalech v Rakousku, Slovensku, Švýcarsku, Německu, Lotyšsku, Litvě aj. Spolupracuje s orchestry jakou jsou Český národní symfonický orchestr, Severočeská filharmonie, orchestr Atlantis, Collegium magistrorum, Filharmonie Bohuslava Martinů, Sedunum String Orchestra a další. Hru na varhany studovala na konzervatoři v Brně ve třídě Petra Kolaře, poté pokračovala v magisterském studiu na Akademii múzických umění v Praze u Jaroslava Tůmy. Během studií absolvovala roční zahraniční stáž v německém Lübecku u Arvida Gasta.

 • Narozen v Hodoníně. Po studiu na tamní ZUŠ pokračoval v dalších uměleckých studiích, nejdříve na konzervatoři v Brně a poté na HAMU v Praze a JAMU v brně. Krátce studoval také na Hochschule für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Od roku 1999 se stal členem operního orchestru Janáčkova divadla a orchestru národního divadla v Praze. Od roku 2007 je členem Filharmonie Brno. V roce 2002-2003 hostoval a provedl turné s orchestrem Evropské hudební akademie při 54. ročníku hudebního festivalu v Aix-en-Provence ve Francii. V tomto roce se zúčastnil dvou koncertů s estonskou varhanicí Ines Maidre.

 • Josef Škarka

  vystudoval pražskou HAMU ve třídě Reného Tučka a Miloslava Podskalského. Znalosti si dále prohluboval u Gabriely Beňačkové, José Cury a Heleny Kaupové.
  Na prkna, která znamenají svět, se postavil už za studií. V pražském Národním divadle nastudoval několik rolí především soudobého repertoáru (Děvče ze Západu, Žádný člověk, Rudá Marie, Chytračka a Měsíc), je častým hostem Národního divadla Brno (Piková dáma, Čert a Káča, Řecké pašije, Tři fragmenty z Juliette, Pravidla slušného chování, Figarova svatba, Powder her face). V Národním divadle moravskoslezském jej ostravští diváci kromě operního repertoáru (Tři přání, Tryptich, Tajemství, Maškarní ples, Proces) mohou vidět také v muzikálech Jesus Christ Superstar nebo Romeo a Julie aneb Na křídlech lásky . Pro Slovenské národní divadlo v Bratislavě nastudoval titulní roli opery Král Teodor v Benátkách. Za roli v Pravidlech slušného chování byl nominován na cenu Thálie v širší nominaci.

  Divadlům v Opavě, Českých Budějovicích, Liberci, Plzni a Ústí nad Labem Josef vděčí za nastudování palety české a světové operní klasiky: Liška Bystrouška, Čarostřelec, La bohéme, Eva, Trubadúr, Rigoletto, Hoffmanovy povídky, Don Giovanni, Cosí fan tutte, Lazebník sevillský a další. Zkušenosti sbíral i na jevištích zahraničních scén ve Francii a Itálii (Nancy, Modena, Piacenza, Reggio Emilia).

  Kromě zpěvu píše texty a libreta. Se skupinou přátel založil v Brně roku 2017 spolek Hausopera.

 • Narozena v Brně. První hudební vzdělání získává studiem hry na klavír. Sólovému zpěvu se začíná věnovat na uměleckém Gymnáziu P. Křížkovského v Brně, pod vedením Ireny Vašíčkové-Pollini. Ve studiích zpěvu dále pokračuje na brněnské konzervatoři. V roce 2002 je přijata na vysokou školu Conservatorio di Santa Cecilia v Římě. Zde studuje pod vedením prof. Rebeccy Berg. Během studií se také zúčastnila MasterClass u Margareet Honig.

  V roce 2006 se podílí na uvedení oratoria Roberta Schumanna "Der Rose Pilgerfahrt" v roli Marthy a v roli Královny (Sala Baldini, Řím). V témže roce je přijata na roční studijní stáž na Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze. Zde studuje pod vedením prof. Doc. Magdaleny Hajóssyové.

  V roce 2007 ukončuje magisterské studium získáním akademického diplomu na Conservatorio di Santa Cecilia v Římě. Osvědčení o rovnocennosti magisterského vzdělání vydala Akademie múzických umění v Praze.

  Bezprostředně po studiích působí jako vyučující hry na klavír na Centro studi musicali v Římě. V roce 2008 absolvuje turné po Izraeli se sólovými pěveckými recitály (Tel Aviv, Jeruzalém, Haifa). V témže roce se také stává členkou Českého filharmonického sboru Brno (do roku 2013).

  V posledních letech spolupracovala např. s Czech Ensemble Baroque, Moravský komorní orchestr, Tišnovský komorní orchestr, Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů.

  V současné době se věnuje pedagogické a koncertní činnosti. Působí také jako lektorka italského jazyka.

 • Jan Razima je choreograf a tanečník. Vystudoval současný tanec na Konzervatoři Duncan centre a choreografii na HAMU, kde nyní dokončuje magisterský cyklus. Absolvoval krátkou studijní stáž v USA na katedře tance New York University Tisch School of the Arts a v loňském roce mu byla udělena Cena děkana AMU za mimořádné studijní výsledky a vynikající reprezentaci školy.

  Jako tanečník i jako choreograf spolupracoval již s mnoha výraznými osobnostmi. Opakovaně s choreografem Jiřím Bartovancem. Vytvořil již řadu autorských tanečních projektů a dvě celovečerní inscenace Fake and Famous a Pobyt. Jako choreograf spolupracoval také s Národním divadlem Brno a Tancem Praha.

 • Vladimír Burian a atelier světelného designu divadelní fakulty JAMU

  Vladimír Burian vystudouval VŠUP Praha ateliér konceptuální tvorby p.prof. Matasové. Věnuje se scénickému světelnému designu především pro tanec a pohybové divadlo. Pracuje s projekcemi a interaktivním videem.

  Posledních pár let se přestěhoval do Brna, je vedoucí ateliéru světelného designu na Divadelné Fakultě na Janáčkově Akademii Muzických Umění.

  Tuto instalaci připravuje ve spolupráci se studenty ateliéru.

 • Po maturitě na gymnáziu vystudoval kompozici na brněnské konzervatoři u Pavla Zemka-Nováka a dále na hudební fakultě AMU u Marka Kopelenta. Postgraduální studium skladby absolvoval ve třídě Milana Slavického. V roce 2004 absolvoval rezidenční pobyt v Paříži na základě pozvání organizací SACEM a objednávky pro komorní soubor Calliopée. Je spoluzakladatelem a členem skladatelského sdružení a souboru Konvergence (2002), který uvádí premiéry a neznámé kompozice mladých autorů z celého světa.

  Věnuje se také hudebnímu divadlu, multimediálním projektům nebo projektům pro rozhlasové vysílání, kde hledá spojení mezi hudbou a uměním v obecnější rovině.

  V letech 1997–2002 působil jako klavírista v orchestru Národního divadla v Brně. Jako basbarytonista vystupoval v letech 1998–2001 ve smíšeném komorním sboru Musica Da Camera v Brně pod vedením sbormistra Martina Franze. V letech 1998–2008 působil jako houslista v orchestru Musica Figuralis (Brno, Přerov) pod uměleckým vedením Marka Čermáka, kde se věnoval interpretaci hudby baroka a raného klasicismu. V letech 2000–2003 externě spolupracoval s Pražským filharmonickým sborem. V letech 2003–2012 působil jako pedagog hudebně teoretických předmětů a kompozice postupně na Základní umělecké škole Biskupská v Praze, v Konzervatoři Brno a na English College Prague. Externě spolupracoval jako editor s hudebními vydavatelstvími Bärenreiter a Billaudot.

  V roce 2012 uzavírá svoji dosavadní pedagogickou činnost a působí jako skladatel, hudebník a terapeut v Ruhpoldingu.

  Ve svých skladbách se zaměřuje k vyjadřování svého vztahu k duchovním hodnotám.

  K jeho hudebním vzorům se řadí především skladatelé jako Anton von Webern, Morton Feldman, Giacinto Scelsi, Görgy Ligeti, Pavel Zemek-Novák, Olivier Messiaen, Witold Lutosławski, Arvo Pärt nebo György Kurtág.

  Z hlediska formální výstavby se přiklání k monolitní formě, k vývoji hudebního kontrastu v rámci delší hudební plochy a celkové provázanosti hudebních bloků.

 • Michaela Pálka Plachká vystudovala skladbu na hudební fakultě AMU v Praze (2008) u Juraje Filase. Absolvovala studijní stáž na Universität für Musik und Darstellende Kunst ve Vídni u Germána Toro Peréze (2007). Získala také tříměsíční pracovní stáž francouzské hudební organizace SACEM v Paříži (2009/10). V roce 2018 obhájila doktorskou práci se zaměřením na Klangkunst a hraniční oblasti umění, ve kterých dochází k organickému propojování hudby či zvukové struktury a jiného druhu umění.
  Její skladby byly oceněny Cenou nadace Gideona Kleina, Austria Prize for composers či v soutěži Generace. Od roku 2006 je členkou skladatelského sdružení Konvergence.

  Je autorkou především instrumentální hudby a projektů spojujících více uměleckých oborů (pohyb, slovo, výtvarné objekty). Její skladby zazněly na evropských i amerických pódiích. Spolupracovala s mnohými hudebními soubory a tělesy (Chamber Orchestra of Europe, Orchestr BERG, Plzeňská filharmonie, Ostravská banda, Alexander Quartet, Ensemble Calliopée, Adapter Berlin, LUX Wien, Konvergence ad.).

  Věnuje se také literární tvorbě pro děti. Je autorkou CD pohádek a písniček O skřítkovi Bambulínovi (spoluautor Tomáš Pálka) a německého projektu pro děti Bommelin aus Märchenwald.Ve svých skladbách se nechává inspirovat literaturou i výtvarným uměním. Nejvýraznější inspirací jsou jí ale lidé z masa a kostí, jejich příběhy, myšlenky a prožitky. Různé životní paradoxy a kontrasty se přetavují do hudební formy, specifické pro každou skladbu.

  Zajímavým obohacením pro její tvorbu je v poslední době také práce s lidmi, s energií, vnímání různých dimenzí světa a bytí a cyklická povaha života.

 • Jiří Lukeš studoval na Pražské konzervatoři skladbu a akordeon. V roce 2014 ukončil studium skladby na HAMU ve třídě Ivany Loudové. Těžištěm této činnosti je interpretace soudobé hudby a výzkum nových zvukových a interpretačních možností akordeonu. V poslední době se zaměřuje na intermediální projekty. Jeho skladby zazněly na koncertech a festivalech v ČR, Evropě, Japonsku, Číně. Je pedagogic činný na několika školách. Od roku 2015 zastupuje ČR v organizaci Confédération Internationale des Accordéonistes. Je členem skladatelského sdružení Konvergence.

  www.jirilukes.com

Vstupné

Vstupné dobrovolné

Program

Jiří Lukeš
(*1985)
Postskriptum
Tomáš Pálka
(*1978)
Lidské vědomí a tajemství smrti
Michaela Pálka Plachká
(*1981)
Metamorfóza: Vavřín
Zpět na všechny koncerty