Hold sv. Mikuláši

8. 12. 2021 v 19:00
kostel sv. Mikuláše
Röschitz

Světová premiéra skladby „Pater III“ od skladatele Tomáše Pálky a rakouská premiéra mše „Missa brevis“ Lukáše Sommera

Účinkující

 • Ars Brunensis je smíšený pěvecký sbor, který přispívá ke kulturnímu životu již více než čtyřicet let. Je ceněn pro svou vysokou uměleckou úroveň, především na poli interpretace hudebních děl období baroka. Činnost Ars Brunensis však nepokrývá pouze tuto oblast vážné hudby. Sbor se také podílí na realizacích projektů jiných hudebních žánrů, jako např. jazz, folklór, muzikál, alternativa apod.

  Ars Brunensis koncertuje pravidelně u nás i v cizině, je zván na hudební festivaly, spolupracuje s významnými soubory a umělci, divadly a kulturními institucemi v Česku i v zahraničí. Sbor se podílel již na více než dvou desítkách CD nahrávek, řadu jeho vystoupení zaznamenal rozhlas nebo televize. Těleso nahrává scénickou hudbu pro přední divadelní scény a spolupracuje s řadou soudobých autorů, dlouhodobě především s Vladimírem Franzem.

  Ars Brunensis pořádá veřejné kulturní akce s originální dramaturgií a profesionální organizací, spolupracuje s nejrůznějšími institucemi působícími v oblasti kultury, propaguje hudební umění a podporuje začínající profesionální umělce.

  V roce 2016 vznikl jako součást Ars Brunensis z.s. dětský pěvecký sbor Bystroušek a jeho přípravné oddělení Fousek.

 • Dan Kalousek (CZ) – dirigent
 • Vocalensemble „Altenburger Vocalisten“ (AT)
 • Martin Wadsack (AT) – varhany, dirigent
 • Barbora Šteflová vystudovala hru na hoboj na brněnské konzervatoři u Gabriela Sýkory a Hany Drábkové a poté na Fakultě umění Ostravské univerzity pod vedením Dušana Foltýna. Tam také dokončila své doktorské studium, zaměřené na české skladby pro hoboj druhé poloviny 20. století. Sólově vystoupila v roce 2006 s orchestrem Ensemble Opera Diversa, v letech 2010 a 2018 potom s Janáčkovou Filharmonií Ostrava. Těžiště jejího zájmu je v komorní hudbě. V roce 2009 spolupracovala s Kubínovým kvartetem, v roce 2019 získala se souborem Trio Aperto 3. místo na mezinárodní soutěži komorní hudby AEMC v Montecassianu a s tímtéž souborem se zúčastnila mezinárodní konference AEMC Music, communication and performance 2020. Spolupracuje s Českým rozhlasem při vytváření premiérových nahrávek komorních skladeb českých autorů. Je první hobojistkou orchestru Janáčkovy opery Národního divadla Brno a také je členkou souborů Trio Opera, Trio Aperto a kapely HaChucpa. Spolupracuje rovněž s orchestry BCO a Ensemble Opera Diversa.

 • V současné době se věnuje sólové hře, vystoupila na festivalech, např. na Mezinárodním hudebním festivalu Eduarda Nápravníka, Brněnském varhanním festivalu, Podblanickém podzimu, Štětském varhanním podzimu, Sukově hudebním Štiříně, Kláštery Český Krumlov aj. Na Slovensku hrála u příležitosti evropského varhanního festivalu v Kremnici. Kateřina Málková koncertovala v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Lotyšsku a Litvě. Spolupracuje s různými českými orchestry včetně ČNSO Český národní symfonický orchestr, Severočeská filharmonie, orchestr Atlantis, Collegium magistrorum Mikulov, nebo Filharmonie Bohuslava Martinů. Velmi aktivně se zabývá vzděláváním dětí v oblasti hudby, učí hru na klavír a varhany. S houslistkou Alexeyem Aslamasem vypracovala hudební přednášky pro ZŠ a ZUŠ, věnující se klasické hudbě a moderní současné hudbě. Vždy touží propagovat varhanní hudbu, proto uspořádala v létě 2016 a 2017 sérii koncertů v zámecké kapli v Lednici na Moravě a od roku 2016 pravidelně organizuje adventní a tříkrálové koncerty s pěveckým sborem a orchestrem na jižní Moravě. V roce 2020 vystoupila jako sólistka se Sedunum String Orchestra na koncertech ve Švýcarsku. Je zakladatelkou nově vzniklého mezinárodní hudebního festivalu „Silberbauerovo hudební Podyjí“ na jižní Moravě a Dolním Rakousku. Kateřina Málková se narodila ve Znojmě. Své první hudební vzdělání získala na základní umělecké škole v Hrušovanech nad Jevišovkou. V roce 1998 nastoupila na konzervatoř v Brně do třídy prof. Petra Kolaře, kde v roce 2004 ukončila studium závěrečným koncertem v Besedním domě. V tomto roce byla přijata na Akademii múzických umění v Praze do třídy Doc. Jaroslava Tůmy. U něj úspěšně absolvovala bakalářským koncertem a v následujícím roce 2008 odjela na roční zahraniční stáž do Německa na Musikhochschule v Lübecku, kde studovala u Prof. Arvida Gasta. Zde vystoupila na několika koncertech např. v St. Jakobikirche, v Dómu atd. V roce 2010 ukončila studium magisterským koncertem na HAMU v rámci cyklu koncertů „Ti nejlepší“ se Severočeskou filharmonií Teplice varhanním koncertem F. Poulenca. V rámci školy účinkovala např. na Minifestivalu Kabeláče a Messiaena, na koncertech soudobé hudby katedry skladby atd. Během studií se zúčastnila řady mistrovských kurzů významných varhanních osobností, jako jsou např. Marie Claire Alain, Luigi Ferdinando Tagliavini, Andreas Schröder, Jon Laukvik, Martin Sander, Martin Schmeding, Slawomir Kaminski, Matthias Maierhoffer, Pier Damiano Perettia Gustav Leonhardt.

Zpět na všechny koncerty