Laetentur Coeli

25. 9. 2021 v 14:00
kostel Nejsvětější Trojice
Drnholec

Na koncertě II. ročníku mezinárodního hudebního festivalu „Silberbauerovo hudební Podyjí“ vystoupí dvě skvělé interpretky. Sopranistka Lucie Rosznyó a varhanice Žaneta Bartová. Na koncertě zazní barokní repertoár, skladby C. Monteverdiho, ale i chorály J. S. Bacha.

Událost na Facebooku

Účinkující

  • Žaneta Bartová vystudovala varhanní hru na brněnské konzervatoři pod vedením doc. Zdeňka Nováčka. Ve studiu dále pokračovala na Akademii múzických umění v Praze u prof. Jan Hory. Absolvovala zahraniční stáž na Sweelinckově konzervatoři v Amsterdamu.

    Vedle hudební spolupráce s komorními a sborovými tělesy se organizačně podílela na významných hudebních festivalech a vzdělávacích projektech jako například Letní slavnosti staré hudby v Praze, Academie de Sablé à Prague, Academie Versailles nebo Lednicko-valtický hudební festival. V současnosti vyučuje obor hra na klavír a varhany při Základní umělecké škole v Mikulově.

  • Lucie Rozsnyó vystudovala operní zpěv a postgraduální studijní program na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (A. Barová, I. Medek). Absolvovala studijní stáže na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni (C. Visca), na Anton Bruckner Privatuniversität v Linci (K. Beranová) a pracovní stáž na ZHdK Curychu. Jako stipendistka se zúčastnila mnoha mezinárodních kurzů (L. Spitzer, R. Hansmann, P. Olech, K. Beranová, P. Rozario, J. Hassler, C. Pelon, M. Ch. Kiehr, D. York, E. Tubb). Na mezinárodní pěvecké soutěži Leoše Janáčka získala 1. cenu a také ocenění za nejlepší interpretaci české soudobé skladby. Další ocenění získala na Internationale Sommerakademie Prag-Wien-Budapest za nejlepší interpretaci díla L. Janáčka a 1. cenu ABA Music Award (Austria Barock Akademie Gmunden).

    Vystupuje na mnoha českých a zahraničních hudebních festivalech a zabývá se interpretací barokní hudby se soubory: Musica Florea (M. Štryncl), Capella Regia
    (R. Hugo), Ensemble Inégal (A. Viktora), Hoffmusici (O. Macek), Concerto Aventino (J. Kydlíček), Ensemble Demian (T. Hanzlík). Je spoluzakladatelkou Ensemble Fiorello, dua Aurette a dua L&M.Se souborem ISHA trio se věnuje hudbě 20. a 21. století a taktéž si zahrála ve filmu Interlude in Prague. Lucie Rozsnyó se podílí na natáčení CD a taktéž pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem. Vedle umělecké činnosti také pracuje jako psychoterapeutka.

Program

Antifona Salve Regina
Johann Heinrich Buttsetett
(1666–1727)
Preludium
ze sbírky Musikalische Klavierkunst und Vorratskammer
Claudio Monteverdi
(1567–1643)
Laudate Dominum
ze sbírky Selva morale e spirituale
Claudio Merulo
(1533–1604)
Toccata Quinta
Claudio Monteverdi
(1567–1643)
Exulta figlia
Johann Sebastian Bach
(1685–1750)
Wer nur den lieben Gott lässt walten (BWV 690, 691)
Johann Sebastian Bach
(1685–1750)
Et Exsultavit spiritus meus
(árie z Magnificat BWV 243)
Johann Sebastian Bach
(1685–1750)
Fuga sopra il Magnificat: Meine Seele’Erhebt den Herren (BWV 733)
Johann Speth
(1664– po 1720)
Magnificat Tertii Toni
ze sbírky Ars Magna Consoni et Dissoni
Giovanni B. Pescetti
(?1704–1766)
Sonata
Allegro ma non presto - Moderato – Presto
Georg Friedrich Händel
(1685–1759)
Oh had I Judas lyre
árie z oratoria Joshua
foto Dita Dvořáková

Místo

Kostel Nejsvětější Trojice je římskokatolický chrám v městysi Drnholec, okres Břeclav. Pozdně barokní stavba dle návrhu architekta Františka Antonína Grimma byla vystavěna v letech 1750–1757. Nahradila starší gotický kostel, následně přebudovaný na faru. Chrám slouží jako farní kostel farnosti Drnholec a je chráněn jako kulturní památka České republiky. Kostel je jednolodní orientovaná stavba půdorysu kříže, s obdélnou lodí po stranách mírně rozšířenou krátkými rameny. Východní stranu lodi uzavírá segmentové kněžiště, po stranách doplněné čtyřbokými stavbami sakristie a kaple, s oratořemi v patře. Západní část lodi uzavírá průčelí s hlavním vstupem, po stranách doplněné dvojvěžím se zvonicemi. Fasádu západního průčelí pokrývají pilastry nesoucí rizalit zakončený trojúhelníkovým štítem. Nad vstupním portálem je balkónové okno. Další okna jsou prolomena v bočních stěnách lodi a v kněžišti. Fasády chrámu rozčleňují nárožní lizény. V postřešní úrovni obíhá stavbu mohutná dělicí římsa. Hlavní oltář kostela je soudobý, se sochařskou výzdobou od Ondřeje Schweigla. Uprostřed něj je umístěn obraz svaté Trojice od Josefa Sterna, po stranách sochy svatého Cyrila a Metoděje. V lodi jsou umístěny dva protějškové retabulární oltáře s obrazy od Josefa Sterna. Původní je i přízední kazatelna, křtitelnice a varhanní skříň. Ve věžích visí velký zvon z roku 1829, a dále dva menší zvony z roku 1919.

Zpět na všechny koncerty