Pergolesi Stabat Mater

24. 9. 2021 v 19:00
Společenské centrum
Hrušovany nad Jevišovkou

Na koncertě II. ročníku mezinárodního hudebního festivalu „Silberbauerovo hudební Podyjí“ vystoupí komorní orchestr Collegium Magistrorum, sopranistka Karolína Cingrošová, mezzosopranistka Anita Jirovská a houslistka Veronika Svačinová. Vše řídí švýcarský dirigent Sébastien Thomas Bagnoud. Na koncertě zazní Pergolesiho Stabat Mater a 2 Vivaldiho koncerty pro housle, varhany, smyčce a basso continuo.

Událost na Facebooku

Účinkující

 • Koncertní orchestr Collegium magistrorum byl založen v roce 2002 při Základní umělecké škole v Mikulově učiteli ZUŠ a mikulovskými hudebníky jako přímý nástupce obdobného souboru vedeného v 60. a 70. letech uplynulého století ředitelem tehdejší lidové školy umění PhDr. Josefem Košuličem. Svou činností navázal na bohatou tradici mikulovského hudebního života, sahající až do barokního období, kdy v Mikulově za panování kardinála Františka Ditrichsteina působily hudební soubory při piaristickém gymnáziu či Význačné kolegiátní kapitule u sv. Václava.
  Během svého působení byl průběžně doplňován vyspělými žáky ZUŠ, až byl posléze transformován do žákovského Komorního orchestru ZUŠ, který na škole systematicky pracuje dosud. V současné době je složen z učitelů a profesionálních hudebníku z regionu.

  Orchestr Collegium magistrorum nyní působí jako příležitostný soubor na nejrůznějších kulturních a společenských akcích

 • Začínala v Dětské opeře Praha, se kterou pravidelně vystupovala na různých pražských i zahraničních scénách (Rakousko, Německo, Francie, Japonsko).

  Studovala na Pražské konzervatoři, kde byla její profesorkou mezzosopranistka Jiřina Přívratská, a poté u tenoristy Zdeňka Šmukaře na JAMU v Brně. Následně absolvovala postgraduální studium na Univesität Mozarteum v Salzburgu, kde ji vedla norská sopranistka Kjellaug Tesaker.

  Karolína je vítězkou písňové soutěže Bohuslava Martinů, získala ocenění v Duškově pěvecké soutěži, v pěvecké soutěži v Olomouci a letos si přivezla 2.místo z Wiener Danubia talents international music competiton, která se konala ve Vídni.

  Karolína v současné době koncertuje u nás i v zahraničí, v Rakousku, Německu nebo Francii, kde také nějaký čas žila. Jako sólistka účinkuje s takovými tělesy, jako jsou Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, Karlovarský symfonický orchestr, Ústřední hudba Armády ČR anebo Barocco sempre giovane či Rychnovský chrámový sbor.

  Pravidelně spolupracuje s umělci, jako jsou kytarista Lubomír Brabec, hobojista Vilém Veverka, harfistka Kateřina Englichová a cembalistka Barbara Maria Willi.

  Účinkovala na festivalech Dvořákova Nelahozeves, Tóny Chodovské tvrze, Smiřické svátky hudby, Jihočeské Nové Hrady, na Svatojánském hudebním festivalu, Film Music Prague v pražském Rudolfinu, ve Foru Karlín nebo v Kongresovém centru v Praze. Vystoupila na Festivalu tří katedrál, v jehož rámci zazpívala v katedrále svatého Štěpána ve Vídni nebo v chrámu svatého Víta v Praze. Karolína je dramaturgyní hudebního festivalu Hudba z ráje.

 • Anita Jirovská absolvovala svá studia operního zpěvu na HAMU v Praze ve třídě Heleny Kaupové a na HEMU ve Švýcarském Lausanne pod vedením Hiroko Kawamichi. Absolvovala pěvecké kurzy u významných osobností jako je Helmut Deutsch, Stuart Petterson, Carol Ysaac, John Fiore, Ludovic Tézier, Kateřina Kněžíková či Vladimír Chmelo. Pravidelně dále spolupracuje s Markétou Cukrovou i Helenou Kaupovou.

  Je spoluzakladatelkou Opera studio Praha, které dává příležitost mladým umělcům.

  V červenci 2013 debutovala Mozartovou Dorabellou v Cosi fan tutte, uvedené Ženevským operním studiem na letních operních slavnostech Europa Musa ve francouzském Samoëns. První rolí na česko-slovenské půdě se jí stala role Santuzzy v Mascagniho opeře Cavalleria rusticana ve Štátném divadle Košice. Z dalších rolí pak mimo jiné Madamme Cassin (Don Juan, G.-F. Leuenberger, světová premiéra), Cherubín(Figarova svatba, W.A.Mozart), Kuchtík a v Plzeňkém divadle J.K. Tyla Druhá žínka (Rusalka, A. Dvořák) . V roce 2016 měla tu čest zúčastnit se světové premiéry díla Enfants du Cristal (J.M.Curti) ve francouzském Cernay ve dvojroli Paní vody a vzduchu. V barokním repertoáru se představila s ansámblem Musica Florea v Polsku v roli Clelie v Muzio Scevola (Filippo Amadei, Giovanni Bononcini, George Frideric Handel). V jejím repertoáru nalezneme též roli Anny Frankové v monoopeře Deník Anny Frankové G. Frida, a další. V současné době se připravuje na roli Charlotte (Werther, J. Massenet) ve Štátném divadle Košice. Z koncertního repertoáru se představila mj. v altovém sólu v Rossiniho Petite messe solennelle, Mozartovu Missa in C, Haendelovo My song shall be away, Let God arise.

 • Veronika Svačinová (CZ) – housle
 • Kateřina Málková se narodila ve Znojmě. Své první hudební vzdělání získala na základní umělecké škole v Hrušovanech nad Jevišovkou. V roce 1998 nastoupila na konzervatoř v Brně do třídy prof. Petra Kolaře, kde v roce 2004 ukončila studium závěrečným koncertem v Besedním domě. V tomto roce byla přijata na Akademii múzických umění v Praze do třídy Doc. Jaroslava Tůmy. U něj úspěšně absolvovala bakalářským koncertem a v následujícím roce 2008 odjela na roční zahraniční stáž do Německa na Musikhochschule v Lübecku, kde studovala u Prof. Arvida Gasta. Zde vystoupila na několika koncertech např. v St. Jakobikirche, v Dómu atd. V roce 2010 ukončila studium magisterským koncertem na HAMU v rámci cyklu koncertů „Ti nejlepší“ se Severočeskou filharmonií Teplice varhanním koncertem F. Poulenca. V rámci školy účinkovala např. na Minifestivalu Kabeláče a Messiaena, na koncertech soudobé hudby katedry skladby atd. Během studií se zúčastnila řady mistrovských kurzů významných varhanních osobností, jako jsou např. Marie Claire Alain, Luigi Ferdinando Tagliavini, Andreas Schröder, Jon Laukvik, Martin Sander, Martin Schmeding, Slawomir Kaminski, Matthias Maierhoffer, Pier Damiano Perettia Gustav Leonhardt.

  V současné době se věnuje sólové hře, vystoupila na festivalech, např. na Mezinárodním hudebním festivalu Eduarda Nápravníka, Brněnském varhanním festivalu, Podblanickém podzimu, Štětském varhanním podzimu, Sukově hudebním Štiříně, Kláštery Český Krumlov aj. Na Slovensku hrála u příležitosti evropského varhanního festivalu v Kremnici. Kateřina Málková koncertovala v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Lotyšsku a Litvě. Spolupracuje s různými českými orchestry včetně ČNSO Český národní symfonický orchestr, Severočeská filharmonie, orchestr Atlantis, Collegium magistrorum Mikulov, nebo Filharmonie Bohuslava Martinů. Velmi aktivně se zabývá vzděláváním dětí v oblasti hudby, učí hru na klavír a varhany. S houslistkou Alexeyem Aslamasem vypracovala hudební přednášky pro ZŠ a ZUŠ, věnující se klasické hudbě a moderní současné hudbě. Vždy touží propagovat varhanní hudbu, proto uspořádala v létě 2016 a 2017 sérii koncertů v zámecké kapli v Lednici na Moravě a od roku 2016 pravidelně organizuje adventní a tříkrálové koncerty s pěveckým sborem a orchestrem na jižní Moravě. V roce 2020 vystoupila jako sólistka se Sedunum String Orchestra na koncertech ve Švýcarsku. Je zakladatelkou nově vzniklého mezinárodní hudebního festivalu „Silberbauerovo hudební Podyjí“ na jižní Moravě a Dolním Rakousku.

 • pochází ze Švýcarska, započal své hudební vzdělání na konzervatoři ve Fribourgu studiem dirigování dechových ansamblů ve třídě J.-C. Kollyho. Bakalářské studium absolvoval v oboru hudební pedagogika se zaměřením zpěv na Akademii múzického umění (HEMU) v Lausanne. V roce 2015 získal magisterský titul na Haute École de Musique v Lausanne pod vedením prof. A. Azan Zielinského a P. Berana v oboru dirigování a v témže roce DAS diplom na akademii v Bernu ve třídě D. Roggena. V roce 2018 ukončil magisterské studium v oboru dirigování na HAMU v Praze u Doc. Koutníka, N. Baxy a Doc. Svárovského. Navštěvoval kurzy dirigování u J. Dobrzelewského a G. Contrattiho. V létě 2017 obdržel cenu Yuriho Simonova na mezinárodní dirigentské soutěži v Polsku ve městě Radom. V rámci ceny absolvoval v září týdenní stáž v Moskvě s Moskevskou filharmonií, pod vedením dirigenta Yuriho Simonova. Sébastien Bagnoud měl příležitost spolupracovat s následujícími orchestry: Palermo Giovanile Mediterranea Orchestra, Filharmonie Brno, Filharmonie Praha PKF, Akademičtí komorní sólisté AKS Praha, Orchestr Opera du Rhône, Komorní filharmonie Pardubice, Collegium Magistrorum Mikulov, Plzeňský orchestr JK Tyla, Filharmonie Olomouc, Komorní orchestr Radom (PL), komorní orchestr Valais VOC a orchestr Haute École de Musique v Lausanne. Zúčastnil se mnoha festivalů, jako jsou Beirut Chants festival v Libanonu, Sion Festival (CH), Crans-Montana Classics Festival (CH), festival Dny Bohuslava Martinů (CZ), Festival Opera Praha (CZ).

  V roce 2012 založil ve Švýcarsku smyčcový orchestr Sedunum String Orchestra SSO, se kterým pravidelně pořádá a diriguje koncerty s předními sólisty (A. Baranov, Ch. Croisé, G. Moix, A. Fournier, M. Guttman aj.). Je spoluautorem projektu a zakladatelem asociace „Opera studio Praha“, která od roku 2016 uvedla čtyři kritikou velmi ceněná představení. Monolog operu od G. Frida Deník Anny Frankové a balet B. Martinů Kuchyňská revue a roce 2018 k výročí 100 let republiky operu L. Sommera Časoplet. Obě představení byly zařazeny v roce 2018 a 2020 do programu festivalu hudebního divadlo Opera Praha. Opera Časoplet se představí v roce 2021 také na festivalu Smetanova Litomyšl.

  V operní literatuře debutoval v roce 2014 v Lausanne, kdy jako asistent A. Zielinského dirigoval představení The turn of the Screw Benjamina Brittena. V prosinci 2015 dirigoval koncert v rámci festivalu Beirut Chants v Libanonu. V roce 2015 byl osloven Operou du Rhône, aby nastudoval a dirigoval Rossiniho Viléma Tella v amfiteátru Martigny. V prosinci 2017 dirigoval operu J. Offenbacha Orfeus v podsvětí v divadle Martolet v Saint-Maurice ve Švýcarsku. V letech 2015–2017 působil jako asistent dirigenta N. Baxy a dirigoval v inscenacích Čarostřelec (Weber) a Evžen Oněgin (Čajkovskij) v plzeňském divadle J. K. Tyla. V létě 2018 se stal asistentem dirigenta J. Fiore v Grand Théâtre de Genève nové produkce opery Carmen. V roce 2020, spolu s Operou du Rhône, dirigoval v divadle Martolet (CH) operu Lazebník sevillský G. Rossiniho a v roce 2022 uvedou Pucciniho Toscu v amfiteátru Martigny (CH). V roce 2021 jej čeká debut v Národním divadle Ostrava baletem Korzár od A. Adama.

Vstupné

Vstupné dobrovolné

Program

Giovanni Battista Pergolesi
(1710–1736)
Sinfonia in D da „Lo frate ’nnamurato“
Allegro spiritoso - Andante - Allegro assai
Antonio Vivaldi
(1678–1741)
Concerto pro housle, varhany, smyčce and continuo in D Minor RV 541
Antonio Vivaldi
(1678–1741)
Concerto pro housle, varhany, smyčce and continuo in C Major RV 808
Giovanni Battista Pergolesi
(1710–1736)
Stabat Mater
foto Petr Sykora
Zpět na všechny koncerty