Mozart a přátelé

26. 9. 2020 v 17:00
kostel Nejsvětější Trojice
Drnholec

Na koncertě v rámci festivalu „Silberbauerovo hudební Podyjí“ vystoupí rakouský varhaník Martin Alexander Strommer a houslové duo Katarína Veselská a Pavol Varga. Představí klasicistní houslový repertoár.

Koncert se koná v rámci česko-rakouského mezinárodního hudebního festivalu „Silberbauerovo hudební Podyjí“, který si bere za své jméno znojemského barokního stavitele varhan, který působil v oblasti Podyjí/Thayatal a přispívá k znovuobjevení jeho jména širší veřejnosti jak na Jižní Moravě, tak v Dolním Rakousku.

Událost na Facebooku

Účinkující

  • se narodil ve Vídni. První klavírní lekce absolvoval v sedmi letech. Během svého působení na hudebním gymnáziu ve Vídni již studoval na hudební akademii ve Vídni. Po absolvování studia u P. Planyavského se uplatnil především jako dirigent sborů, kdy provedl stěžejní díla chrámové hudby jako např. Requiem od W. A. Mozarta, Händelova Mesiáše nebo Janovy pašije od J. S. Bacha. Od roku 2008 působí jako umělecký ředitel a spoluzakladatel „1. Wiener Gemaindebauchor“, sociálního projektu Vídně. Sbor pravidelně vystupuje na koncertech ve vídeňské radnici, na zahraničních festivalech a natáčí CD. Kromě práce sbormistra je jeho vášní hra na varhany. Ve farním kostele v Gross-Enzersdorfu, kde působí jako sbormistr a ředitel kůru, podnítil a doprovázel stavbu nových Thomasových varhan (2017), které jsou ideální na interpretaci francouzské romantické varhanní literatury, která je pro něj stěžejní. Vystupoval jako sólista s varhanními koncerty od Guilmanta, Bossiho a Respighiho.

  • Studovala na konzervatoři v Bratislavě. Během studia absolvovala mistrovské kurzy např. v roce 2010 se zúčastnila Humilitas Master Class (Simone Jandl, Giacomo Tesini) a v letech 2009, 2010, 2011 mistrovských kurzů v Neubergu (Neuberger Kulturtage) pod vedením významných osobností: prof. Eszter Haffner, Veronika Schulz a prof. Gunter Teuffel. V roce 2012 a 2013 absolvovala mezinárodní kurzy Sommerliche Musikakademie Hamburg u prof. Eszter Haffnera a Thomasa Brandisa. V roce 2015 byla aktívním účastníkem na kurzech Royal Danish Academy of Music v Copenhagenu u prof. Sergeja Aziziana. V roku 2016 absolvovala mezinárodní mistrovské kurzy Internationale Sommerakademie v Bad Leonfeldenu. Spolupracovala s mnohými významnými umělci (Gottfried Boischits - člen Wiener Philharmoniker, Mario Hossen, Liliana Kehayova, Ivica Gabrišová – Encingerová, Vladislava Luchenko, Igor Longato, Mikhail Tatarnikov, James Judd a jiní). Vystudovala na Universität für Musik und darstelledne Kunst Graz u univ. prof. Mag. art. Eszter Haffnera. Mimo svojí umělecké činnosti v Trio Serioso a Varga Quartett, pedagogicky působí na Musikschule Region Wagram a na Musikgymnasiu Oberschützen v Rakousku.

  • studoval na konzervatoři v Bratislavě. Zúčastnil se několika mistrovských kurzů a soutěží, např. Francouzsko-česká hudební akademie v Telči - prof. Jan Talich, prof. Pavel Kudelásek (2005, 2007, 2008), Česká republika, Neuberger Kulturtage - univ. prof. Mag. Art. Eszter Haffner, Mag. Art. Veronika Schulz, univ. prof. Gunter Teuffel (2009, 2010), Rakousko), Burg Feistritz - prof. Gerhard Schulz (2013) Rakousko, Humilitas Masterclass - Simone Jandl, Giacomo Tesini (2010), Slovenská republika, Mezinárodní houslová soutěž Josefa Szigetiho v Budapešti (2012), Mezinárodní houslová soutěž Andrea Postacchini v italském Ferme (2013), V roce 2008 získal ocenění „Nejlepší absolvent kurzů“ (Telč) a v roku 2010 získal 1. místo na soutěži slovenských konzervatoří v Žilině v oboru Komorní hudba - smyčcové kvarteto. Spolupracoval s velmi mnoho významnými umělci a uměleckými soubory, jako např. Gottfried Boischits (Wiener Philharmoniker), Dalibor Karvay, Mario Hossen, Liliana Kehayova, Quasars Ensemble, Claudio Bahorquez, Eszter Haffner, Klaus Stoppel. Bakalářský diplom získal na Hudební univerzitě v rakouském Grazu ve třídě univ. prof. Mag. Art. Eszter Haffnera a v magisterském studiu pokračoval na vídeňské univerzitě MUK ve třídě Dalibora Karvaye.

Vstupné

dobrovolné

Program

Georg Muffat
(1653–1704)
Toccata Septima
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756–1791)
Kirchensonate in B KV 144
Johann Georg Albrechtsberger
(1736–1809)
Präludium und Fuge in C op. 6/1
Joseph Haydn
(1732–1809)
Konzert in C Hob. XVIII:10
Moderato–Adagio–Allegro
Johann Georg Albrechtsberger
(1736–1809)
Fuge super „Alleluja“ op. 21/3
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756–1791)
Kirchensonate in Es KV 67
Johann Ernst Eberlin
(1702–1762)
Toccata Prima
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756–1791)
Kirchensonate in F KV 224

Místo

Kostel Nejsvětější Trojice je římskokatolický chrám v městysi Drnholec, okres Břeclav. Pozdně barokní stavba dle návrhu architekta Františka Antonína Grimma byla vystavěna v letech 1750–1757. Nahradila starší gotický kostel, následně přebudovaný na faru. Chrám slouží jako farní kostel farnosti Drnholec a je chráněn jako kulturní památka České republiky. Kostel je jednolodní orientovaná stavba půdorysu kříže, s obdélnou lodí po stranách mírně rozšířenou krátkými rameny. Východní stranu lodi uzavírá segmentové kněžiště, po stranách doplněné čtyřbokými stavbami sakristie a kaple, s oratořemi v patře. Západní část lodi uzavírá průčelí s hlavním vstupem, po stranách doplněné dvojvěžím se zvonicemi. Fasádu západního průčelí pokrývají pilastry nesoucí rizalit zakončený trojúhelníkovým štítem. Nad vstupním portálem je balkónové okno. Další okna jsou prolomena v bočních stěnách lodi a v kněžišti. Fasády chrámu rozčleňují nárožní lizény. V postřešní úrovni obíhá stavbu mohutná dělicí římsa. Hlavní oltář kostela je soudobý, se sochařskou výzdobou od Ondřeje Schweigla. Uprostřed něj je umístěn obraz svaté Trojice od Josefa Sterna, po stranách sochy svatého Cyrila a Metoděje. V lodi jsou umístěny dva protějškové retabulární oltáře s obrazy od Josefa Sterna. Původní je i přízední kazatelna, křtitelnice a varhanní skříň. Ve věžích visí velký zvon z roku 1829, a dále dva menší zvony z roku 1919.

Zpět na všechny koncerty