Adventní koncert

15. 12. 2019 v 17:00
Evangelický kostel
Miroslav

Adventní hudební setkání — A. Corelli a J. Haydn v podání komorního orchestru Collegium Magistrorum Mikulov, smíšeného sboru Ars Brunensis Brno. Dirigent: Sébastien Bagnoud, varhany: Kateřina Málková.

Účinkující

  • Sopranistka Zuzana Černá pochází z Brna. Od dětství se věnovala hře na housle, zpěv začala studovat na brněnském Gymnáziu P. Křížkovského s uměleckou profilací (ve třídě Ireny Vašíčkové). Na Masarykově univerzitě v Brně vystudovala obory Teorie a provozovací praxe staré hudby, Hudební věda a Hlasová a hudební výchova (zpěv pod vedením Vladimíra Richtera). Absolvovala řadu pěveckých kurzů zaměřených na interpretaci staré hudby (Jiří Kotouč, Irena Troupová, Evelyn Tubb, Julie Hassler, Joel Frederiksen). Zpěv studovala také soukromě u Natálie Romanové, Andrey Široké a Nicki Kennedy ve Velké Británii. V současnosti se dále vzdělává pod vedením emeritní sólistky NDB Hany Málkové. Umělecky spolupracuje především se soubory, které se specializují na starou hudbu (Czech Ensemble Baroque, Hofmusici, Capella Regia a další). Kromě koncertování se věnuje pedagogické činnosti a muzikologickému bádání.

  • Narozena v Brně. První hudební vzdělání získává studiem hry na klavír. Sólovému zpěvu se začíná více věnovat na Gymnáziu P. Křížkovského v Brně, pod vedením Ireny Vašíčkové-Pollini. Ve studiích zpěvu dále pokračuje na brněnské konzervatoři. V roce 2002, je přijata na vysokou školu Conservatorio di Santa Cecilia v Římě. Zde studuje pod vedením prof. Rebeccy Berg. Během studií se také zúčastnila pěveckého kurzu u Margareet Honig. Absolvovala četná koncertní vystoupení (v roce 2003 turné se sborem konzervatoře Svaté Cecílie v Alžírsku; v roce 2004 zahajovací koncert při příležitosti otevření největšího koncertního komplexu v Evropě „Parco della musica“). V roce 2006 se podílí na uvedení oratoria Roberta Schumanna „Der Rose Pilgerfahrt" v roli Marthy a v roli Královny (Sala Baldini, Řím). V témže roce je přijata na roční studijní stáž na Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze. Zde studuje pod vedením prof. Doc. Magdaleny Hajóssyové. V roce 2007/2008 působí jako vyučující hry na klavír na ZUŠ C.S.M (Centro studi musicali) v Římě. V roce 2008 absolvuje sólové turné po Izraeli (Tel Aviv, Jeruzalém, Haifa) s varhaníkem Pavlem Kohoutem. V témže roce se také stává členkou Českého filharmonického sboru Brno (do roku 2013). V současné době se věnuje pedagogické a koncertní činnosti, příležitostně spolupracuje např. s hudebním ensemblem Czech Ensemble Baroque či varhanicí Kateřinou Málkovou. Působí také jako lektorka italského jazyka.

  • Studoval zpěv na Církevní konzervatoři v Opavě pod vedením Karla Smolky a Zdeňka Kapla. Ve studiích pokračoval na JAMU v Brně u Zdeňka Šmukaře, kde v rámci komorní opery provedl role Lenského v Čajkovského Evženu Oněginovi a Jeníka ve Smetanově prodané nevěstě. Zúčastnil se mistrovských kurzů pod vedením Petra Dvorského, Kateřiny Beranové a soukromých hodin u Mgr. Evy Randové. Jako sólista a člen vokálních ansámblů spolupracuje s Hof-Musici (J. A. Hasse: Tito Vespasiano, ovvero La Clemenza di Tito – hl. role – Titus, N. A. Porpora: Siface – hl. role Libanio), Collegium 1704, Musica Florea, Ensemble Inégal.

  • První zkušenost se zpěvem získal v dětském sboru Kantiléna při Filharmonii Brno. V roce 2004 nastoupil na brněnskou konzervatoř, kde studoval u Mgr. Petra Julíčka, poté klasický zpěv na bratislavské VŠMU pod pedagogickým vedením mim. prof. Hany Bandové-Štolfové, ArtD. V roce 2013 ukončil studium na pražské HAMU u MgA. Martina Bárty. Od roku 2013 je stálým hostem Janáčkovy opery Brno, také spolupracoval s Národním divadle v Praze, Národním divadlem Moravskoslezským v Ostravě, Operou diversou nebo Komorní operou JAMU. Je laureátem mnoha tuzemských i mezinárodních pěveckých soutěží. Od roku 2011 absolvoval několik ročníků barokních interpretačních kurzů v Holešově pod vedením polského kontratenora Jakuba Burzyńského a v roce 2013 také u Adama Plachetky. Od roku 2016 sám na těchto kurzech vyučuje. S Adamem Plachetkou v roce 2016 spoluúčinkoval na Hudebním festivalu Znojmo v opeře Don Giovanni v roli Masetta. Téhož roku a následně o dva roky později participoval po boku Vojtěcha Dyka jako sólista a člen street choiru na provedení Mše Leonarda Bernsteina. Vystupoval také koncertech a prestižních hudebních festivalech u nás i v zahraničí (Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo, Italie a Francie). Od roku 2010 je stálým členem a sólistou souboru Czech ensemble baroque, se kterým natočil již několik CD. Věnuje se převážně interpretaci staré a soudobé hudby a je jejím vděčným a vyhledávaným interpretem. Věnuje se také skladatelské činnosti. Základy kompozice získal u Jarmily Mazourové a skladatelské řemeslo dále prohlubuje samostudiem skladeb mistrů minulých dekád a staletí. V minulosti pořádal mnoho autorských programů jako např. Čierná zem, Modlitba za zítřek, Chléb náš ve zdejší, Domov je tam daleko, daleko, daleko, Duality, (D)Obrovský Skácel a další. V roce 2013 zkomponoval minioperu pro slavnostní zakončení Týdne kávy v Brně a v roce 2014 uvedl část minioprery Hra génia na festivalu Vokál fest. Věnuje se převážně psaní komorních děl. Jeho hudebně-dramatická balada Ztracený byla uvedena na koncert k výročí devadesátin spisovatele Milana Kundery v rámci Mezinárodního festivalu slovanské hudby v Ostravě. V letošním roce se stal zakládajícím členem spolku ArTakt z.s.

  • V roce 2004 ukončila studium na konzervatoři závěrečným koncertem v Besedním domě. V tomto roce byla přijata na Akademii múzických umění v Praze do třídy Doc. Jaroslava Tůmy. U něj úspěšně absolvovala bakalářským koncertem a v následujícím roce 2008 odjela na roční zahraniční stáž do Německa na Musikhochschule v Lübecku, kde studovala u Prof. Arvida Gasta. Zde vystoupila na několika koncertech např. v St. Jakobikirche, v Dómu atd. V roce 2010 ukončila studium magisterským koncertem na HAMU v rámci cyklu koncertů „Ti nejlepší" se Severočeskou filharmonií Teplice varhanním koncertem F. Poulenca. V rámci školy účinkovala např. na Minifestivalu Kabeláče a Messiaena, na koncertech soudobé hudby katedry skladby atd. Během studií se zúčastnila řady mistrovských kurzů významných varhanních osobností, jako jsou např. Marie Claire Alain, Luigi Ferdinando Tagliavini, Andreas Schröder, Jon Laukvik, Martin Sander, Martin Schmeding, Slawomir Kaminski, Matthias Maierhoffer, Pier Damiano Peretti a Gustav Leonhardt. V současné době se věnuje sólové hře, vystoupila na festivalech, např. na Mezinárodním hudebním festivalu Eduarda Nápravníka, Podblanickém podzimu, Štětském varhanním podzimu, Sukově hudebním Štiříně aj. Na Slovensku hrála u příležitosti evropského varhanního festivalu v Kremnici. Kateřina Málková koncertovala v Německu, Lotyšsku a Litvě. Spolupracuje s různými českými orchestry včetně ČNSO Český národní symfonický orchestr, Severočeská filharmonie, orchestr Atlantis, Collegium magistrorum Mikulov, nebo Filharmonie Bohuslava Martinů. Velmi aktivně se zabývá vzděláváním dětí v oblasti hudby, učí hru na klavír a varhany. S ruským houslistou Alexeyem Aslamasem vypracovala hudební přednášky pro ZŠ a ZUŠ, věnující se klasické hudbě a moderní současné hudbě. Vždy touží propagovat varhanní hudbu, proto uspořádala v létě 2016 a 2017 sérii koncertů v zámecké kapli v Lednici na Moravě a je autorkou projektu vánočních koncertů s pěveckým sborem a orchestrem, který úspěšně pokračuje již čtvrtým rokem. Věnuje se interpretaci soudobých skladeb, komorní tvorbě a přednáší pro hudební školy. V roce 2019 vystoupila s orchestrem na koncertech ve Švýcarsku a v roce 2020 plánuje uskutečnit mezinárodní hudební festival na jižní Moravě a Dolním Rakousku.

  • Pochází ze Švýcarska. V roce 2015 získal magisterský titul na Haute École de Musique v Lausanne pod vedením prof. A. Azan-Zielinského a P. Berana v oboru dirigování a v témže roce DAS diplom na akademii v Bernu ve třídě D. Roggena. V roce 2018 ukončil magisterské studium v oboru dirigování na HAMU v Praze u Doc. Koutníka, N. Baxy a Doc. Svárovského. V létě 2017 obdržel cenu Yuriho Simonova na mezinárodní dirigentské soutěži v Polsku ve městě Radom. V rámci ceny absolvoval v září týdenní stáž v Moskvě s Moskevskou filharmonií, pod vedením dirigenta Yuriho Simonova. V roce 2012 založil smyčcový orchestr Sedunum String Orchestra ve Švýcarsku, se kterým pravidelně pořádá a diriguje koncerty s předními sólisty. Je spoluautorem projektu a zakladatelem asociace Opera studio Praha. V operní literatuře debutoval v roce 2014 v Lausanne, kdy jako asistent A. Zielinskeho dirigoval představení The turn of the Screw Benjamina Brittena. V prosinci 2015 dirigoval koncert v rámci festivalu Beirut Chants v Libanonu. V roce 2015 byl osloven Operou du Rhône, aby nastudoval a dirigoval Rossiniho Viléma Tella v amfiteátru Martigny. V prosinci 2017 připravil s Operou Agaune operu J. Offenbacha Orfeus v podsvětí v divadle Martolet v Saint-Maurice ve Švýcarsku. V příštím roce uvedou operu Il barbiere di Siviglia G. Rossiniho. V roce 2015 až 2017 byl asistentem dirigenta N. Baxy a dirigentem v inscenacích Čarostřelec (Weber) a Evžen Oněgin (Čajkovskij) v plzeňském divadle J. K. Tyla. V létě 2018 se stal asistentem dirigenta J. Fiore v Grand Théâtre de Genève nové produkce opery Carmen. V roce 2020 jej čeká debut v Národním divadle moravskoslezském Ostrava a se Severočeskou filharmonií Teplice.

  • Po maturitě na gymnáziu vystudoval konzervatoř v Brně v oboru kompozice a dirigování. Obor dirigování orchestru pak absolvoval na Hudební fakultě JAMU Brno. V letech 2006–2008 studoval na Hochschule für Musik und Theater Leipzig a Weimar, v rámci mistrovských kurzů se setkal s dirigenty Kurtem Masurem, Fabiem Luisim či Zsoltem Nagym. Jako sbormistr Ars Brunensis provedl s tímto tělesem řadu koncertů u nás i v zahraničí. Pracoval na projektech s Jiřím Pavlicou, skupinou Jablkoň a mnoha dalšími. Dále spolupracoval s tělesy jako Jenaer Madrigalkreis, Bohemiachor, sborem Letní školy barokní hudby, Brněnským akademickým sborem a řadou komorních orchestrů a sborů. Spolupracuje také pravidelně s hudebním skladatelem Vladimírem Franzem, zejména na nahrávání jeho scénické hudby pro přední české divadelní scény, rozhlas a televizi. Natočil množství nahrávek, především skladeb soudobých autorů, pro nakladatelství Naxos, Vienna Modern Masters, Supraphon, Capstone records, Querstand a další. Od roku 2003 jako hostující dirigent Městského divadla Brno nastudoval a řídil řadu titulů. V současné době působí jako hudební šéf Městského divadla Brno. Vyučuje také na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

  • Ars Brunensis koncertuje pravidelně u nás i v cizině, je zván na hudební festivaly, spolupracuje s významnými soubory a umělci, divadly a kulturními institucemi v Česku i v zahraničí. V posledních letech účinkuje Ars Brunensis také v operních či muzikálových představeních. Sbor se podílel již na více než dvou desítkách CD nahrávek, řadu jeho vystoupení zaznamenal rozhlas nebo televize. Těleso nahrává scénickou hudbu pro přední divadelní scény a spolupracuje s řadou soudobých autorů, dlouhodobě především s Vladimírem Franzem. Počátek spolupráce Ars Brunensis a Vladimíra Franze se datuje do roku 1997, kdy sbor natočil jeho scénickou hudbu k inscenaci Faust pro Národní divadlo Brno. Do dnešního dne sbor natočil hudbu Vladimíra Franze k řadě dalších inscenací pro Národní divadla v Praze a Brně, Městské divadlo Brno a mnohé další scény, dále pak pro Český rozhlas a televizi. Za společně realizovanou scénickou hudbu k představením Bloudění (1998), Markéta Lazarová (2002), Znamení kříže (2005) a Smrt Pavla I. (2007) získal Vladimír Franz cenu Alfréda Radoka. V dubnu 2009 uvedl Ars Brunensis v rámci oslav 30. výročí svého založení premiéru Franzovy opery Údolí suchých kostí, která vznikla z podnětu dirigenta Dana Kalouska právě pro tuto příležitost. Ars Brunensis pořádá veřejné kulturní akce s originální dramaturgií a profesionální organizací, spolupracuje s nejrůznějšími institucemi působícími v oblasti kultury, propaguje hudební umění a podporuje začínající profesionální umělce. V letech 2012–2014 byl Ars Brunensis koordinátorem mezinárodního projektu Grundtvig s názvem „More than Music“.

  • Komorní orchestr byl založen v roce 2002 při Základní umělecké škole v Mikulově učiteli ZUŠ a mikulovskými hudebníky jako přímý nástupce obdobného souboru vedeného v 60. a 70. letech uplynulého století ředitelem tehdejší lidové školy umění PhDr. Josefem Košuličem. Svou činností navázal na bohatou tradici mikulovského hudebního života, sahající až do barokního období, kdy v Mikulově za panování kardinála Františka Dietrichsteina působily hudební soubory při piaristickém gymnáziu či význačné kolegiátní kapitule u sv. Václava. Během svého působení byl průběžně doplňován vyspělými žáky ZUŠ, až byl posléze transformován do žákovského Komorního orchestru ZUŠ, který na škole systematicky pracuje dosud. Orchestr Collegium magistrorum nyní působí jako příležitostný soubor na nejrůznějších kulturních a společenských akcích.

Vstupné

dobrovolné

Program

A. Corelli
(1653–1713)
Concerto Grosso no.8 op.6 „Vánoční concerto“
Vivace–Allegro–Adagio–Vivace–Allegro–Largo
J. Haydn
(1732–1809)
Missa in Angustiis „Nelsonmesse“
Kyrie–Gloria–Credo–Sanctus–Benedictus–Agnus Dei
Zpět na všechny koncerty